WŁADZE

Jarosław Wrycza – Prezes

Anna Ścigała – Wiceprezes

Anna Pituch–Szachta – Sekretarz Skarbnik

Radke Marek – Członek zarządu

Zbigniew Kaszewski – Członek zarządu

znanylekarz

POLECAMYGwiazdy Talexu

Oliwier Jończyk

Katarzyna Główczewska

Beata Topka

Dariusz Guzowski

Łukasz Wirkus

Zbigniew Kaszewski

Leszek Ginter

Małgorzata Adamczyk

Daniel Kryzel

ARCHIWUM
SPONSORING
GMINA BORZYTUCHOM

POWIAT BYTOWSKI

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

TALEX

Terapia indywidualna Gdynia