Kryteria kadry klubu 2011

KADRA A

1)      Kadra Narodowa Seniorów i Młodzieżowców, Medale MPS w konkurencjach olimpijskich

2)      1-8 miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

3)      1 miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

4)      1-6 miejsce w Małym Memoriale J. Kusocińskiego

oraz M klasa sportowa dla seniorów, I klasa dla młodzieżowców, II klasa sportowa dla juniorów, III klasa dla juniorów młodszych i młodzików i nienaganna postawa sportowa( w tym stosunek do obowiązków szkolnych), systematyczny trening, dzienniczek sportowy, aktualne badania lekarskie itd.

 

KADRA B

1)      miejsca punktowane na imprezach mistrzowskich w Systemie Sportu Dzieci i Młodzieży

2)      IV klasa sportowa

3)      czołowe lokaty na imprezach mistrzowskich LZS i czwartków LA

oraz nienaganna postawa sportowa( w tym stosunek do obowiązków szkolnych), systematyczny trening, dzienniczek sportowy, aktualne badania lekarskie itd.

 

KADRA C

1)      miejsca 1-3 w punktacji cyklu Cross Festiwal i Finale Czwartków LA

2)      miejsca 13-30 w finale ogólnopolskim Czwartków LA

oraz nienaganna postawa sportowa( w tym stosunek do obowiązków szkolnych), systematyczny trening, dzienniczek sportowy, aktualne badania lekarskie itd.

 

– zawodnik może być dokoptowany do danej kadry lub skreślony na wniosek Zarządu w szczególnych przypadkach sportowych i wychowawczych.

 

KADRA A – bezpłatne obozy, obuwie sportowe co najmniej raz w roku, sprzęt sportowy startowy i treningowy, odżywki w miarę potrzeb i możliwości klubu

 

KADRA B– obozy płatne w 50%, sprzęt sportowy startowy i treningowy, obuwie i odżywki w miarę potrzeb i możliwości klubu

 

KADRA C– obozy płatne w 75%, sprzęt sportowy startowy i treningowy, odżywki w miarę potrzeb i możliwości klubu

znanylekarz

POLECAMYGwiazdy Talexu

Oliwier Jończyk

Katarzyna Główczewska

Beata Topka

Dariusz Guzowski

Łukasz Wirkus

Zbigniew Kaszewski

Leszek Ginter

Małgorzata Adamczyk

Daniel Kryzel

ARCHIWUM
SPONSORING
GMINA BORZYTUCHOM

POWIAT BYTOWSKI

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

TALEX

Terapia indywidualna Gdynia