CROSS FESTIVAL 2018/2019

 

Regulamin Ogólnopolskiego Cyklu Imprez Sportowo- Rekreacyjnych

CROSS FESTIVAL 2018/2019

Organizator Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ Talex- Borysław” Borzytuchom

 

Współorganizatorzy:

          

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Polski Związek Lekkiej Atletyki  w Warszawie

Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku

Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku

Starostwo Powiatowe w Bytowie,

wójt Borzytuchomia, wójt Studzienic, wójt Tuchomia,  wójt Parchowa, wójt Lipnicy, wójt Czarnej Dąbrówki, wójt Trzebielina.

Urzędy Gminne w Borzytuchomiu, Studzienicach, Lipnicy, Parchowie, Czarnej Dąbrówce, Tuchomiu,

Stowarzyszenie Nasza Gmina – Nasz Dom Czarna Dąbrówka

UKS „Prometeusz” Tuchomie

MLKS Baszta Bytów

UKS Błyskawica Studzienice

UKS Trzebielino

UKS Gwiazda Borowy Młyn

UKS „Zryw” Parchowo

UKS ,,Trops” Lipnica

MLKS Baszta Bytów

 

rady sołeckie, dyrekcje szkół wyżej wymienionych miejscowości

gminne komisje do spraw rozwiązywania problemów AA

Cele imprezy:

– Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim

– Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w  rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych

– Promocja sportu powszechnego

– Promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze

– zorganizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z ubogich terenów wiejskich województwa pomorskiego

– profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa, antynikotynowa, przeciwdziałanie agresji i powstawaniu grup nieformalnych wśród młodzieży

– wszechstronny rozwój w kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji poprzez udział w masowych imprezach sportowo rekreacyjnych połączonych z uroczystościami historycznymi jak 3 Maj, 11 listopada, lub okazjonalnymi jak Sylwester, Mikołajki itd., ekologią itd.

– poznawanie osobliwości regionu(impreza pokazuje piękno Szwajcarii Kaszubskiej gdyż odbywa się w różnych miejscach powiatu

– przygotowanie uczestników do rywalizacji w zawodach sportowych w la i biegach przełajowych

Termin i miejsce:

 

 

  1. Studzienice – XIII Studzienicki Bieg Przełajowy – 22.09.2018r
  2. Tuchomie – XIII Cross Kaszubski – 20.10.2018r
  3. Borzytuchom – XXIII Bieg Niepodległości – 11.11.2018r
  4. Borowy Młyn – XIII Bieg Mikołajkowy- 08.12.2018r.
  5. Trzebielino – XII Trzebieliński Bieg Przełajowy – 02.03.2019r.
  6. Parchowo – XIII Bieg Gryfa 06.04.2019r.
  7. Borzytuchom – test Coopera – kwiecień 2019r,
  8. Lipnica – Biegi Konstytucji 3 Maja – 27.04.2019r.
  9. Czarna Dąbrówka XXIX Ogólnopolski ,,Bieg Orłów” – 03.05.2019r
  10. Borzytuchom Finał Cross Festival–05-06.2019r

 

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

            – ogólnodostępne turnieje sportowo- rekreacyjne dla wszystkich z wykorzystaniem funkcjonujących obiektów Moje boisko ORLIK 2012

–  występy artystyczne

– konkursy o tematyce profilaktycznej

–  festyny rodzinne, pikniki, spotkania, rozgrywki

 

 

Trasa Biegów:

I – II SP – 300 – 600m Dz.                         10-11

I – II SP – 300 – 600m Chł.

III – IV SP – 600 – 1000m Dz.                  08-09

III – IV SP – 600 – 1000m Chł.

V – VI SP – 800 – 1000m Dz.                   06-07

V – VI SP – 800 – 1000m Chł.

Kl VII-VIII SP GIM 800 – 1200m Dz.                             03-05

kl VII-VIII SP GIM 1000 – 1500m Chł

Bieg główny

2km – 10km (kobiety, mężczyźni) 02 i starsi

 

Punktacja indywidualna:

I – 16 pkt.

II – 15 pkt.

III – 14 pkt.

IV – 13 pkt.

V – 12 pkt.

VI – 11 pkt.

VII – 10 pkt.

VIII – 9 pkt.

IX – 8 pkt.

X – 7 pkt.

XI – 6 pkt.

XII – 5 pkt.

XIII – 4 pkt.

XIV – 3 pkt.

XV – 2 pkt.

XVI – 1 pkt.

 

Do punktacji indywidualnej całego cyklu będzie zaliczone max. 6 z 9 biegów ( kat OPEN 5)

( trzeba zaliczyć co najmniej 4). Przy równej ilości punktów decyduje większa ilość pierwszych, drugich miejsc itd. Terminy zawodów mogą ulec zmianom z uwagi na inne imprezy LA wyższej rangi i inne nieprzewidziane okoliczności.

Wszelkie informacje na fb i stronie www.talexborzytuchom.pl.

 

 

Nagrody za cały cykl:

I m – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, koszulka, medal,

II – III m – medal, dyplom, nagrody rzeczowe, koszulka,

IV – X m – koszulka, dyplom.

 

Poszczególne biegi zachowują swoją odrębność i będą miały osobne regulaminy i nagrody.

 

Szkoły:

Do punktacji szkół zaliczani są wszyscy uczestnicy biegów z danej szkoły, kolejne lokaty ponad 16m po 1pkt

I – X SP i GIM , Zespołów Szkół itd– Puchary

Podsumowanie końcowe odbędzie się w maju-czerwcu   2019r.

 

 

znanylekarz

POLECAMYGwiazdy Talexu

Katarzyna Główczewska

Dariusz Guzowski

Daniel Kryzel

Jakub Struniawski

Regina Piechowska

 

ARCHIWUM
SPONSORING
GMINA BORZYTUCHOM

POWIAT BYTOWSKI

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

TALEX